• Jan 13, 2020
 • 371

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 10, 2020
 • 437

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่20 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 9, 2020
 • 457

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดพิธีรับสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 8, 2020
 • 621

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET,NT)

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET,NT) ปีการศึกษา...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 8, 2020
 • 467

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2563

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายสุริยะ พุทธิ  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่ม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 7, 2020
 • 418

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 6, 2020
 • 458

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 3, 2020
 • 405

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อวยพรปีใหม่ให้กับคณะข้าราชการ บุคลากร ลุกจ้าง

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อวยพรปีใหม่ให้กับคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสพป.อบ.1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 2, 2020
 • 443

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภาย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 2, 2020
 • 390

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหญ่

ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 25, 2019
 • 409

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 50/2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 23, 2019
 • 537

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 23 ธันวาคม  2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 20, 2019
 • 484

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยจากอิทธิพลพายุโพดุล-คาจิกิ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุล-คาจิกิ จากมูลนิธิพลังน้ำใจไทย และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 20, 2019
 • 385

เครื่อข่าย 17 (ม่วงสามสิบ 2) เปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมนำสิ่งของไปมอบให้กับลูกเสือ-เนตรนารี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 12, 2019
 • 587

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  13...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 11, 2019
 • 487

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ" ประจำปี 2562

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี “พัฒนาค่ายลูกเสือ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 6, 2019
 • 374

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบชุดหนังสือในโครงการ "ร้อยใจ รวมไทย สู่ใจอิสาน"

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นผู้แทนรับมอบชุดหนังสือความรู้ในห้องสมุดในโครงการ "ร้อยใจ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 5, 2019
 • 517

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Dec 5, 2019
 • 454

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1