• Nov 28, 2019
 • 673

โรงเรียนปทุมวิทยากร สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นายถาวร...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Nov 27, 2019
 • 380

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 46/2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 26, 2019
 • 502

คลัสเตอร์ 14 เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 25, 2019
 • 870

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน" วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า " ประจำปี 2562

นายวิรุจ วิชัยบุญ  รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานพิธีจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Nov 25, 2019
 • 408

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.10 น. นายปรีชา...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 21, 2019
 • 425

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปลอบขวัญนักเรียนประสบอัคคีภัย

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายวัฒน์  วงศ์คำพันธ์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Nov 20, 2019
 • 450

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 45

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม /...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 19, 2019
 • 649

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการจัดงาน " วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานที่ประชุมเข้าร่วมการจัดงาน " วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 18, 2019
 • 373

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 15, 2019
 • 422

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพฟ.อุบลราชธานีเขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 14, 2019
 • 482

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางวิจิตรา สุขสาย ปฏิบัติหน้าที่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Nov 13, 2019
 • 439

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 44/2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 11, 2019
 • 593

สพป.อบ.1 ทอดกฐินสามัคคี วัดสิงหาญ (บ้านกุดกั่ว) อำเภอดอนมดแดง

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  และรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 7, 2019
 • 458

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

ดร.อำนาจ วิชยานุวัช เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดย นายเข็มพรชัย ทองน้อย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 6, 2019
 • 404

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 43/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 5, 2019
 • 688

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมมอบหมายภารกิจการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 5, 2019
 • 543

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล นายถาวร คูณิรัตน์...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 4, 2019
 • 385

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 1, 2019
 • 408

องค์การยูนิเซฟ มอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆนักเรียนประสบภัยน้ำท่วม

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าองค์การยูนิเซฟ และถุงยังชีพตามโครงการเยียวยาครอบครัวนักเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1