• Mar 24, 2020
 • 649

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายเพิ่มพูล...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 18, 2020
 • 591

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายเข็มพรชัย  ทองน้อง...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 16, 2020
 • 531

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์  รอง...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 11, 2020
 • 633

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 9, 2020
 • 573

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Mar 5, 2020
 • 706

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านท่าบ่อ นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 4, 2020
 • 843

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 MOU สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษา

  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีการอบรมค่ายทักษะชีวิต ค่าย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 3, 2020
 • 831

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดค่ายทักษะชีวิต

 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิต ค่าย 1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 2, 2020
 • 793

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อบรมครูด้วยระบบทางไกล

 วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์  รอง ผอ.สพป....

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 2, 2020
 • 704

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย และ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์  รอง ผอ.สพป. อบ.1 ผอ.กลุ่ม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 2, 2020
 • 664

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยม การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 1 มีนาคม 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 28, 2020
 • 583

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมบันทึกลงนามตกลงร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนบูรณาการรอบรู้ด้านสุขภาพ  ปลอดโรค...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 28, 2020
 • 1,018

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์มาตรการลด คัดแยกขยะ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 24, 2020
 • 764

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งประกอบด้วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 24, 2020
 • 564

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย และ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์  รอง ผอ.สพป. อบ.1 ผอ.กลุ่ม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 21, 2020
 • 827

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการลูกเสือแห่งชาติ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจราชการและมอบนโยบายการจัดการศึกษาผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Feb 21, 2020
 • 615

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 ดอนมดแดง จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาที่ 24...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Feb 19, 2020
 • 562

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 18, 2020
 • 647

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเข้มเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1