• Feb 18, 2020
 • 630

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมเตรียมการตรวจราชการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมมอบนโยบายเตรียมการต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 17, 2020
 • 538

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 13, 2020
 • 742

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่าย 19

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 ม่วงสามสิบ4. ได้รับเกียรติสูงสุดจากท่าน ผอ.สพป.อบ.1. ท่านดร.ถาวร คูณิรัตน์ มาเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูและได้ให้ข้อคิด ให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 12, 2020
 • 896

เขตตรวจราชการที่ 14 ประชุมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 เป็นประธานที่ประชุมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 12, 2020
 • 633

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 5, 2020
 • 552

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 5/2563

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 3, 2020
 • 600

สพป.อุบลราชธานี เขต 1ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Feb 3, 2020
 • 486

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมงาน "วันทหารผ่านศึก"

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ นางอุณารัตน์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Feb 1, 2020
 • 507

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสนามสอบ   O-NET 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Feb 1, 2020
 • 517

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสนามสอบ   O-NET 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Feb 1, 2020
 • 539

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ  O-NET 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Feb 1, 2020
 • 602

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กำกับติดตามการสอบ O-NET

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Feb 1, 2020
 • 665

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jan 29, 2020
 • 589

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ (O-NET) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 มกราคม 2563 ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อบ.1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 29, 2020
 • 477

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเข็มพรชัย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 29, 2020
 • 707

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 27, 2020
 • 673

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชี้แจงกรรมการสอบ O-NET

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 27, 2020
 • 530

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 27, 2020
 • 511

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.  2563 เวลา 08.10 น.  นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์  รอง...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 23, 2020
 • 1,248

โรงเรียนบ้านนามึน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1