• Oct 31, 2019
 • 568

เครือข่ายช่วยเพื่อนครูจัดประชุมรับฟังแก้ปัญหาหนี้สินครูตามนโยบายรัฐ

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมและรับฟังแนวทางในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูตามนโยบายรัฐมนตรีว่่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Oct 31, 2019
 • 586

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านคูเดื่อ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Oct 30, 2019
 • 389

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 42

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Oct 28, 2019
 • 514

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Oct 25, 2019
 • 479

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนองค์กรสนองนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Oct 24, 2019
 • 495

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เร่งฟื้นฟูโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Oct 24, 2019
 • 534

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนโรงเรียนประสบอุทกภัย

นายสุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ น.ส.วัลลีย์ วงศ์ภักดี เหรัญญิก นางวรรณวิไล วรวิโฆษิต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Oct 24, 2019
 • 336

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เวลา 19.20 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Oct 23, 2019
 • 332

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Oct 22, 2019
 • 355

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ติดตามฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำลด

  นายเข็มพรชัย ทองน้อย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Oct 22, 2019
 • 437

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Oct 21, 2019
 • 358

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Oct 16, 2019
 • 415

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 41

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Oct 15, 2019
 • 476

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Oct 12, 2019
 • 481

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซ่อม สร้าง ฟื้นฟูหลังน้ำลด

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เยต 1 พร้อมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร....

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Oct 9, 2019
 • 2,577

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Oct 8, 2019
 • 497

กระทรวงศึกษาธิการรวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Oct 4, 2019
 • 618

"มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ โครงการคนดีต้องทำดีส่งความห่วงใย ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน"ช่วยเหลือโรงเรียน"

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  ร่วมกับ โครงการคนดีต้องทำดีส่งความห่วงใย ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน มีดารานักแสดง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Oct 3, 2019
 • 413

รมว.ศธ ติดตามฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 3 ตุลาคม2562 เวลา 13.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Oct 2, 2019
 • 579

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตาทสภาพความเสียหาย ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 กันยายน 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามสภาพความเสียหาย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1