• Jan 22, 2020
 • 739

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นพิเศษ

วันที่ 21 มกราคม 2562 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการรอบที่...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 22, 2020
 • 545

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  พร้อม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 21, 2020
 • 927

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดอบรม Coding Mentor (CM) 5 ภูมิภาค

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายถาวร...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 20, 2020
 • 1,068

ผอ.สพร.ติดตามการพัฒนา รอง ผอ.สพท.

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 17, 2020
 • 736

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกุดกั่ว

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านกุดกั่ว...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 17, 2020
 • 482

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน " วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช "

นายสุริยะ  พุทธิผล  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 16, 2020
 • 861

โลกก้าวไกล สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 13, 2020
 • 583

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 10, 2020
 • 651

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่20 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 9, 2020
 • 653

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดพิธีรับสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 8, 2020
 • 965

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET,NT)

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET,NT) ปีการศึกษา...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 8, 2020
 • 699

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2563

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายสุริยะ พุทธิ  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่ม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 7, 2020
 • 769

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 6, 2020
 • 655

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 3, 2020
 • 602

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อวยพรปีใหม่ให้กับคณะข้าราชการ บุคลากร ลุกจ้าง

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อวยพรปีใหม่ให้กับคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสพป.อบ.1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 2, 2020
 • 655

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภาย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 2, 2020
 • 594

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหญ่

ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 25, 2019
 • 607

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 50/2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 23, 2019
 • 743

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 23 ธันวาคม  2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 20, 2019
 • 693

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยจากอิทธิพลพายุโพดุล-คาจิกิ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุล-คาจิกิ จากมูลนิธิพลังน้ำใจไทย และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1