• Aug 6, 2019
 • 811

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพบำเพ็ญกุศล นายสุชาติ หงษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย,...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Aug 6, 2019
 • 689

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เยี่ยมค่ายลูกเสือสำรองแห่งชาติ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เยี่ยมค่ายลูกเสือ ในงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Aug 5, 2019
 • 707

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ถวายมุฑิตาสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Aug 5, 2019
 • 662

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.10 น. นายถาวร...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Aug 4, 2019
 • 739

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Aug 3, 2019
 • 775

ที่ปรึกษา สพฐ.ตรวจติดตามการสร้างวินัย ร.ร.บ้านโพนแพง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.อรทัย มูลคำ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Aug 3, 2019
 • 781

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ต้อนรับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รองผอ. สพป.อุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Aug 1, 2019
 • 657

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 30/2562

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1   รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 31, 2019
 • 656

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บันทึกรายการถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 30, 2019
 • 758

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมการผลิตคลิปวีดีโอ

นายถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการบริหารยุค 4.0 ผ่านสมาร์ทโฟน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 29, 2019
 • 614

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 27, 2019
 • 669

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ สกสค.

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางธนิษฐา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 27, 2019
 • 607

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 26, 2019
 • 549

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 29/2562

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 26, 2019
 • 932

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านกุดกะเสียน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 26, 2019
 • 957

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านข่าโคม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายถาวร...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 22, 2019
 • 855

เครือข่ายเหล่าเสือโก้ก 2 ขับเคลื่อน UBON 1 : 2023 MODEL

  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนรูปแบบพัฒนาคุณภาพ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 19, 2019
 • 711

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 18, 2019
 • 793

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดประชุม Cluster 14

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธาน Cluster 14 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jul 18, 2019
 • 563

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1