• Jan 2, 2020
 • 704

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภาย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 2, 2020
 • 652

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหญ่

ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 25, 2019
 • 665

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 50/2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 23, 2019
 • 808

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 23 ธันวาคม  2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 20, 2019
 • 757

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยจากอิทธิพลพายุโพดุล-คาจิกิ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุล-คาจิกิ จากมูลนิธิพลังน้ำใจไทย และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 20, 2019
 • 624

เครื่อข่าย 17 (ม่วงสามสิบ 2) เปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมนำสิ่งของไปมอบให้กับลูกเสือ-เนตรนารี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 12, 2019
 • 902

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  13...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 11, 2019
 • 809

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ" ประจำปี 2562

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี “พัฒนาค่ายลูกเสือ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 6, 2019
 • 628

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบชุดหนังสือในโครงการ "ร้อยใจ รวมไทย สู่ใจอิสาน"

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นผู้แทนรับมอบชุดหนังสือความรู้ในห้องสมุดในโครงการ "ร้อยใจ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 5, 2019
 • 914

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Dec 5, 2019
 • 709

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Dec 4, 2019
 • 1,005

ประธานคลัสเตอร์ 14 เจ้าภาพจัดประชุม MOU รอง ผอ.สพท. และ ศน.

      นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Dec 2, 2019
 • 763

สพป.อบ.1 ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 2, 2019
 • 660

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 2 ธันวาคม  2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 28, 2019
 • 1,058

โรงเรียนปทุมวิทยากร สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นายถาวร...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Nov 27, 2019
 • 698

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 46/2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 26, 2019
 • 924

คลัสเตอร์ 14 เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 25, 2019
 • 1,457

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน" วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า " ประจำปี 2562

นายวิรุจ วิชัยบุญ  รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานพิธีจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Nov 25, 2019
 • 834

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.10 น. นายปรีชา...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1