• Jul 4, 2019
 • 580

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 30, 2019
 • 2,779

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (คลิกรายละเอียดที่นี่)

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 29, 2019
 • 510

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่ายเมือง 6

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครูเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ศรีหัวเรือขี้เหล็ก...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 29, 2019
 • 436

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู เครือข่ายเมือง 4

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 26, 2019
 • 696

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน (เครือข่าย 8,10)

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง กับ นายอรรถพร...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 26, 2019
 • 774

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เขื่องใน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 26, 2019
 • 587

 ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบปะเพื่อนครู อ.ดอนมดแดง

   นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปลูกต้นไม้ร่วมกับ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 25, 2019
 • 608

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่าย เมือง 7

       นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 24, 2019
 • 1,046

ผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์การนำเสนอแผนการขับเคลื่อน BEST PRACTICE UBON 1 : 2023 MODEL

  วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น....

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 24, 2019
 • 636

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.10 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 24, 2019
 • 848

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 22, 2019
 • 581

การอบรมครูแกนนำ Green School Camp ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ผู้แทน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 20, 2019
 • 584

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.10 น. นายถาวร คูณิรัตน์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 20, 2019
 • 747

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน

   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เขื่องใน (เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13,14 และ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 20, 2019
 • 695

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เมืองอุบลราชธานี

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เมืองอุบลราชธานี (เครือข่าย 2...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 14, 2019
 • 966

การประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 14, 2019
 • 1,171

ร.ร.อุบลวิทยาคม เปิดค่ายศิลปะและการออกแบบสำหรับเยาวชน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศิลปะและการออกแบบสำหรับเยาวชน โดยความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 14, 2019
 • 811

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน ITA สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 13, 2019
 • 778

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน ITA สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jun 7, 2019
 • 2,094

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมเปิดรับสมัครครู 2 อัตรา

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1