• May 18, 2020
 • 78

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 78

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 82

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 112

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 69

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 67

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 80

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 17, 2020
 • 257

พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 17, 2020
 • 229

พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 10, 2020
 • 329

โรงเรียนบ้านอีต้อมรับการตรวจสอบภายใน

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 10, 2020
 • 287

โรงเรียนบ้านแพงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 10, 2020
 • 235

โรงเรียนบ้านดงยางจัดกิจกรรมเดินทางไกลฯ

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 6, 2020
 • 286

ร.ร.บ้านเหล่าคำ ป้องกันการแพร่ COVID-19

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jan 31, 2020
 • 337

ดงยางร่วมใจ งดใช้ถุงพลาสติก

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jan 29, 2020
 • 317

บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) งดใช้ถุงพลาสติก

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1