• May 18, 2020
 • 185

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 202

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 144

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 152

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 156

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 17, 2020
 • 329

พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 17, 2020
 • 309

พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 10, 2020
 • 403

โรงเรียนบ้านอีต้อมรับการตรวจสอบภายใน

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 10, 2020
 • 378

โรงเรียนบ้านแพงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 10, 2020
 • 314

โรงเรียนบ้านดงยางจัดกิจกรรมเดินทางไกลฯ

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 6, 2020
 • 375

ร.ร.บ้านเหล่าคำ ป้องกันการแพร่ COVID-19

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jan 31, 2020
 • 396

ดงยางร่วมใจ งดใช้ถุงพลาสติก

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jan 29, 2020
 • 383

บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) งดใช้ถุงพลาสติก

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Jan 29, 2020
 • 393

กิตติญาณอุปถัมภ์

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Nov 27, 2019
 • 840

ร.ร.อุบลวิทยาคม

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1