Administration Group
 • Aug 23, 2019
 • 855

การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารแนบนี้ ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด 1  

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Aug 9, 2019
 • 350

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12...

นางปวารณา ร้อยพิลา
Administration Group
 • Aug 8, 2019
 • 308

การประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในการเปิดประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ในวันที่...

นางปวารณา ร้อยพิลา
Administration Group
 • Aug 7, 2019
 • 264

การประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในการเปิดประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ในวันที่...

นางปวารณา ร้อยพิลา
Administration Group
 • Jul 12, 2019
 • 230

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการในสังกัด สพป.อบ.1

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการในสังกัด สพป.อบ.1 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
Administration Group
 • Jul 12, 2019
 • 201

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ  

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Jul 10, 2019
 • 199

คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Jul 10, 2019
 • 225

คู่มือกลุ่มอำนวยการ

คู่มือกลุ่มอำนวยการ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Jul 10, 2019
 • 195

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Jul 10, 2019
 • 169

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คลิกเอกสารที่นี่คะ

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Jul 10, 2019
 • 192

คู่มือปฏบัติงาน การรับ- ส่ง หนังสือราชการทั้งภายใน/ภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการ

คู่มือปฏบัติงาน การรับ- ส่ง หนังสือราชการทั้งภายใน/ภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการ  คลิกเอกสารที่นี่นะคะ  

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Jun 28, 2019
 • 540

แบบติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
Administration Group
 • Jun 28, 2019
 • 301

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  กำหนดหน้าที่ความรับชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  1.กลุ่มอำนวยการ...

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Jun 19, 2019
 • 421

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Apr 29, 2019
 • 558

ระเบียบงานสารบรรณ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/director/aaa.pdf

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Apr 29, 2019
 • 609

ระเบียบงานสารบรรณ

ระเบียบงานสารบรรณ คลิกเอกสารที่นี่

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Apr 25, 2019
 • 370

สพป.อบ.1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุริยะ พุทธิผล  รอง ผอ.สพป. อบ.1 นำข้าราชการร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  วันที่  25...

นางทิพวรรณ สมสอน
Administration Group
 • Apr 3, 2019
 • 430

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 3 เมษายน 256นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา...

นางทิพวรรณ สมสอน