• Aug 31, 2021
 • 155

การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Dec 25, 2020
 • 479

ประชุมเตรียมการจัดทำพิธี "อาจริยบูชา 151 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ"

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางปวารณา ร้อยพิลา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมเตรียมการจัดทำพิธี...

นางทิพวรรณ สมสอน
 • Sep 16, 2020
 • 586

นายถาวรร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานประชุมพุธเช้า/ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 34/2563

นายถาวรร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานประชุมพุธเช้า/ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่...

นางทิพวรรณ สมสอน
 • Jul 16, 2020
 • 1,055

ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563

ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ...

นางทิพวรรณ สมสอน
 • Jul 1, 2020
 • 776

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2563

นายเพิ่มพูล  สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ....

นางทิพวรรณ สมสอน
 • Jan 21, 2020
 • 1,375

พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563

พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2563  ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม...

นางทิพวรรณ สมสอน
 • Jan 9, 2020
 • 982

พิธีรับสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1...

นางทิพวรรณ สมสอน
 • Dec 20, 2019
 • 1,194

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  นายถาวร  คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางทิพวรรณ สมสอน
 • Aug 23, 2019
 • 5,514

การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารแนบนี้ ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด 1  

นางทิพวรรณ สมสอน
 • Aug 9, 2019
 • 1,804

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12...

นางปวารณา ร้อยพิลา
 • Aug 8, 2019
 • 1,469

การประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในการเปิดประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ในวันที่...

นางปวารณา ร้อยพิลา
 • Aug 7, 2019
 • 1,380

การประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในการเปิดประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ในวันที่...

นางปวารณา ร้อยพิลา
 • Jul 12, 2019
 • 1,414

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการในสังกัด สพป.อบ.1

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการในสังกัด สพป.อบ.1 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1