• Jul 15, 2020
 • 24

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คลิกคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคล นางรัตนา  แก้วเนตร

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 15, 2020
 • 23

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิกคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคล นายสุคนธ์ ตังคโณบล

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 15, 2020
 • 19

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิกคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคล นางสุมณฑา  วงศ์มั่น

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 15, 2020
 • 11

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิกคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคล นางสาวนิโลบล  โยธา

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 15, 2020
 • 13

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิกคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคล นางทัศนีย์  นามสละ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 13, 2020
 • 24

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปี มิถุนายน 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปี มิถุนายน 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jun 8, 2020
 • 126

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMISประจำเดือนพฤษภาคม2563

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMISประจำเดือนพฤษภาคม2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 14, 2020
 • 184

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 12, 2020
 • 177

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 15, 2020
 • 218

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะตะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 11, 2020
 • 320

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Feb 28, 2020
 • 318

ซ้อมความเข้าใจสำหรับเบิกสวัสดิการการศีกษาบุตร

ซ้อมความเข้าใจสำหรับเบิกสวัสดิการการศีกษาบุตร คลิกเอกสารที่นี่นะคะ  

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Feb 17, 2020
 • 316

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Feb 17, 2020
 • 308

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Feb 4, 2020
 • 361

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Feb 3, 2020
 • 364

แบบรายงานขอตัดต้นไม้

รายงานขอตัดต้นไม้ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Dec 20, 2019
 • 774

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา คลิกเอกสารที่นี่คะ1.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ คลิกเอกสารที่นี่คะ2.โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Dec 16, 2019
 • 440

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Dec 9, 2019
 • 589

เลื่อนวันขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

เลื่อนวันขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Nov 22, 2019
 • 1,243

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ

การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1