• Mar 23, 2021
 • 128

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของ สพป.อบ.1

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุพงษ์ โอวาท รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

 • Mar 15, 2021
 • 161

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/63/_2563.pdf

 • Nov 13, 2020
 • 413

รายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.อุบลราชธานี เขต 1

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/ปก/_2563_.pdf

นางวาสนา มุสิกสาร
 • Jun 25, 2020
 • 659

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

สพป.อบ.1 ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน...

 • Jun 24, 2020
 • 659

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการที่ตอบสนองนโยบาย...

 • Apr 3, 2020
 • 993

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพฐ.

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 25, 2020
 • 1,039

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/file/d/17n5dswFMkZkysL2iyT_tAESO033iIDva/view

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Aug 27, 2019
 • 2,030

เครือข่ายสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา 1-25 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 1-25

 • Aug 23, 2019
 • 1,458

ประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1ประธานในการประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jul 12, 2019
 • 2,476

รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  คลิกที่นี่ 

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
 • Jul 12, 2019
 • 4,356

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
 • Jul 12, 2019
 • 1,605

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
 • Jul 12, 2019
 • 1,179

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
 • Jul 8, 2019
 • 929

คำสั่งรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

คำสั่งรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 (ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
 • Jul 8, 2019
 • 1,230

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
 • Jul 8, 2019
 • 1,658

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
 • Jul 8, 2019
 • 948

คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตามฯ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/tidtam2_e_mes.pdf

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1