Personnel Administration Group
 • Aug 14, 2019
 • 202

ประกาศจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม )

ประกาศจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม )  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 1

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Aug 8, 2019
 • 293

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อบ.1

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อบ.1 คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 1 

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Aug 5, 2019
 • 410

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา คลิกที่นี่

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Aug 1, 2019
 • 216

ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ

ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ คลิกที่นี่   

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 26, 2019
 • 155

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 22, 2019
 • 187

แบบฟอร์ม/เอกสารต่างๆ

คำขอมีบัตรใหม่    - คำขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) คลิกที่นี่     -...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 11, 2019
 • 136

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกสารคลิกที่นี่ค่ะ

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
Personnel Administration Group
 • Jul 9, 2019
 • 179

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม )

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ) คลิกเอการที่นี่คะ

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 8, 2019
 • 171

การจัดทำแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดทำปริมาณงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลงในแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 8, 2019
 • 191

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 8, 2019
 • 122

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 8, 2019
 • 296

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว-12-2561 2. หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 8, 2019
 • 136

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jun 30, 2019
 • 238

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (คลิกรายละเอียดที่นี่)

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Personnel Administration Group
 • Jun 27, 2019
 • 348

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

  รายงานประจำปี พ.ศ.2561 นโยบายการบริหารงานบุคคล แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jun 26, 2019
 • 544

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 1.คู่มือการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ 2.คู่มือปฏิบัติงานการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อวิทยฐานะ 3.คู่มือขั้นการปฏิบัติงาน...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jun 21, 2019
 • 679

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • May 28, 2019
 • 3,903

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กำหนดการรับสมัคร  13-19 มิถุนายน...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • May 28, 2019
 • 769

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กำหนดการรับสมัคร  13-19 มิถุนายน...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • May 27, 2019
 • 624

การจัดทำแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดทำปริมาณงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลงในแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด ...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ