• Jul 27, 2021
 • 277

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ดาวนฺโหลดไฟล์

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jun 30, 2021
 • 397

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 ประกาศ ดาวน์โหลด

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jun 27, 2021
 • 322

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jun 11, 2021
 • 387

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

 ประกาศรายชขื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดไฟล์

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • May 28, 2021
 • 414

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Apr 30, 2021
 • 618

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดาวน์โหลดไฟล์   

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Apr 26, 2021
 • 596

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดาวน์โหลดไฟล์  

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Apr 19, 2021
 • 2,392

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำเขตตรวจราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำเขตตรวจราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดาวน์โหลดไฟล์

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Mar 3, 2021
 • 439

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jan 13, 2021
 • 1,986

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) พ.ศ.2564 หนังสือนำส่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลอัตรากำลัง

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 4, 2021
 • 1,149

ประกาศจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/3/7_.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/3/8_.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/3/_1_.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 12, 2020
 • 1,023

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/LOW/.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/LOW/5051_1605168472.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jul 30, 2020
 • 1,935

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ปี 2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ปี 2563  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่  

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jun 1, 2020
 • 5,417

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1  https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/SCHOOL/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 28, 2020
 • 931

ตารางสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ศน/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 27, 2020
 • 1,996

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ศน/__1590571303.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 27, 2020
 • 880

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ศน/_.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 937

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/14/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 875

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/14/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 1, 2020
 • 1,648

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/13/.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/13/1902.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1