• Sep 18, 2021
 • 69

การดำเนินการวิจัย ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ SWOT ตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

      วันที่ 15 กันยายน 2564  ดร.ถาวร...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 17, 2021
 • 54

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์

      วันที่  ๒๗  กันยายน พ.ศ. 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 15, 2021
 • 70

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

     วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564   นางสาววัชรากร  ตระการไทย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 13, 2021
 • 85

ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔       นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 10, 2021
 • 104

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

           วันที่ ๑๐ กันยายน...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 10, 2021
 • 84

อบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3

               วันที่...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 9, 2021
 • 129

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

        วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 9, 2021
 • 75

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โรงเรียนปทุมวิทยากร และ โรงเรียนบ้านปะอาว

         วันที่ 8 กันยายน 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 8, 2021
 • 69

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)และโรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)

     วันที่ 7 กันยายน 2564   นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 7, 2021
 • 106

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน รร.บ้านกระบูน รร.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

          วันที่ 7 กันยายน...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 7, 2021
 • 69

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 18 ม่วงสามสิบ 3

               ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 6, 2021
 • 88

การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมการอ่าน

               วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน  ๒๕๖๔ นายปรีชา ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1