• Jun 14, 2019
 • 1,083

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางสาริกา ชายผา
 • May 15, 2019
 • 1,966

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. 2561

นางอรอุมา คำสุข
 • May 2, 2019
 • 5,142

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คลิกเอกสารที่นี่...

นางสาริกา ชายผา
 • May 2, 2019
 • 3,244

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ ​​​​​​​

นางสาริกา ชายผา
 • Apr 30, 2019
 • 1,689

การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว( Home School )

นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม
 • Apr 30, 2019
 • 2,241

รายงานกิจกรรมเขตสุจริต

รายงานกิจกรรมเขตสุจริต คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ ​​​​​​​

นางสาริกา ชายผา
 • Apr 30, 2019
 • 1,063

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562   คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม
 • Apr 30, 2019
 • 1,043

รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม
 • Apr 23, 2019
 • 849

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อบ.1

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มีนาคม...

นางอรอุมา คำสุข
 • Apr 23, 2019
 • 893

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ...

นางอรอุมา คำสุข
 • Mar 18, 2019
 • 1,557

สำนักงานปปช.ติดตามผลการดำเนินงานเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตของ สพป.อบ.1-5 และ สพม.29

      สำนักงานปปช.ติดตามผลการดำเนินงานเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตของ สพป.อบ.1-5 และ สพม.29

นางสาริกา ชายผา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1