ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แสดง 25 ถึง 36 จาก 153 ผลลัพธ์
ประชาสัมพันธ์ 7 ก.ค. 2020 546

อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา

อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา   การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ....

รอบรั้วโรงเรียน 3 ก.ค. 2020 1,080

โรงเรียนบ้านหนองหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ก.ค. 2020 662

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎกระทรวง เรื่อง ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547 - กฎกระทรวง เรื่อง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย...


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ดาวน์โหลดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1