ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แสดง 37 ถึง 48 จาก 153 ผลลัพธ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ก.ค. 2020 311

กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รอบรั้วโรงเรียน 2 ก.ค. 2020 1,161

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)

รอบรั้วโรงเรียน 2 ก.ค. 2020 2,139

โรงเรียนบ้านผาแก้ว

รอบรั้วโรงเรียน 2 ก.ค. 2020 1,226

โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

รอบรั้วโรงเรียน 1 ก.ค. 2020 848

โรงเรียนบ้านจิก

รอบรั้วโรงเรียน 1 ก.ค. 2020 1,263

โรงเรียนบ้านนามึน

รอบรั้วโรงเรียน 1 ก.ค. 2020 1,042

โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)

รอบรั้วโรงเรียน 1 ก.ค. 2020 840

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น

รอบรั้วโรงเรียน 1 ก.ค. 2020 1,056

โรงเรียนบ้านแก้งซาว

รอบรั้วโรงเรียน 24 มิ.ย. 2020 1,451

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)

รอบรั้วโรงเรียน 24 มิ.ย. 2020 798

โรงเรียนบ้านจิก

รอบรั้วโรงเรียน 24 มิ.ย. 2020 327

การนิเทศโรงเรียน


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ดาวน์โหลดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1