ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แสดง 85 ถึง 96 จาก 141 ผลลัพธ์
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มี.ค. 2020 517

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/BOSS/_1583805602.pdf

รอบรั้วโรงเรียน 6 มี.ค. 2020 376

ร.ร.บ้านเหล่าคำ ป้องกันการแพร่ COVID-19

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 5 มี.ค. 2020 613

สพฐ. กำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันที่ 5 มีนาคม 2563  นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ.และคณะ กำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 14 ก.พ. 2020 654

การสอบ RT ป1.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 13 ก.พ. 2020 550

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

ตามที่ สพฐ.กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ก.พ. 2020 296

แบบส่งซ่อม / แจ้งปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.อุบลราชธานี เขต 1

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ICT/.pdf

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ก.พ. 2020 901

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/SCHOOL/544.pdf

รอบรั้วโรงเรียน 31 ม.ค. 2020 396

ดงยางร่วมใจ งดใช้ถุงพลาสติก


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ดาวน์โหลดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1