ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แสดง 13 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2019 554

ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มนิเทศฯ

ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2019 711

โครงการ กลุ่มนิเทศฯ

โครงการต่างๆ กลุ่มนิเทศฯ ค่ายรักษ์พงไพร- รายงานการประเมินความพึงพอใจ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  Active Learning...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2019 1,017

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มนิเทศฯ

บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 1.นายพิจิตร  ทาทอง         ...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2019 1,075

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ       คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มงานนิเทศฯ กลุ่มงานประกันฯ...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 27 มิ.ย. 2019 658

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ    

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 22 เม.ย. 2019 828

การประชุมทางไกลผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา

สพป.อบ.1 ประชุมทางไกลสำหรับ "ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลุกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในวันที่ 22...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 18 มี.ค. 2019 799

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์พร้อมและเข้มแข็งในการประชุม

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 18 มี.ค. 2019 905

นิเทศฯ

นิเทศฯ


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์

ดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1