ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน

Showing 1-9 of 9 items.
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • Apr 29, 2019
  • 327

การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561

การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561 

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Policy and Planning Group
  • Apr 28, 2019
  • 176

นโยบายกระทรวงศึกษา 2562

นโยบายกระทรวงศึกษา 2562

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Public Relation
  • Mar 18, 2019
  • 394

Develop website for UBN1

Develop new website for UBN1

Mr.Administrator UBN1
Public Relation
  • Feb 9, 2019
  • 436

Mr.Administrator UBN1
Public Relation
  • Feb 9, 2019
  • 1,312

UBN1 create new website

new website

Mr.Administrator UBN1

ข้อมูลน่ารู้กลุ่มนโยบายและแผน


ดาวน์โหลดกลุ่มนโยบายและแผน