ข่าวสารกลุ่มกฏหมายและคดี

Showing 1-6 of 6 items.
Legal and Litigation Group
  • Jul 12, 2019
  • 253

คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์

คู่มือกลุ่มกฏหมายและคดี  (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
Legal and Litigation Group
  • Apr 30, 2019
  • 492

สรุปการดำเนินการงาน

​​​​​​​

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
Legal and Litigation Group
  • Mar 19, 2019
  • 589

ให้ความรู้ เผยแพร่กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

นายวิลาศ วรรณแสง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ออกให้ความรู้ เผยแพร่ กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความรู้ด้านกฎหมาย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
Legal and Litigation Group
  • Mar 19, 2019
  • 471

สพมเขต 29 ศึกษาดูงาน การประเมิน เขต สุจริตที่กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.อบ.๑

สพมเขต 29 นำโดยนายสมโภชน์ ขันทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงาน การประเมิน...

นางสาวณภาภัช กองอุ่น

ข้อมูลน่ารู้กลุ่มกฏหมายและคดี


ดาวน์โหลดกลุ่มกฏหมายและคดี