• Jul 22, 2021
 • 263

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรวมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รูปแบบ IC3 สำหรับโรงเรียนในสังกัด 11 โรง ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรวมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รูปแบบ IC3 สำหรับโรงเรียนในสังกัด 11 โรง ปีงบประมาณ...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 20, 2021
 • 249

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jun 25, 2021
 • 207

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรวมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รูปแบบ IC3 สำหรับโรงเรียนในสังกัด 11 โรง ปีงบประมาณ 2564ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรวมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รูปแบบ IC3 สำหรับโรงเรียนในสังกัด 11 โรง ปีงบประมาณ 2564ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jun 25, 2021
 • 193

การซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรวมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รูปแบบIC3 สำหรับโรงเรียนในสังกัด 11 โรง ปีงบประมาณ 2564

การซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรวมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รูปแบบIC3 สำหรับโรงเรียนในสังกัด 11 โรง ปีงบประมาณ 2564 คลิกเอกสารที่นี้นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 11, 2021
 • 277

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำรวม 1 หลัง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง สำหรับใช้ในกิจกรรมลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำรวม 1 หลัง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง สำหรับใช้ในกิจกรรมลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 5, 2021
 • 338

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำร่วม 1 หลัง ปละปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง สำหรับใช้ในกิจการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำร่วม 1 หลัง ปละปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง สำหรับใช้ในกิจการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jan 6, 2021
 • 1,185

เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Dec 28, 2020
 • 618

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3ห้องเรียน พื้นยกสูง โรงเรียนบ้านตำเเย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3ห้องเรียน พื้นยกสูง โรงเรียนบ้านตำเเย คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Dec 14, 2020
 • 678

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.101.62 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้อง ธุรการ ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.101.62 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้อง ธุรการ...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Dec 14, 2020
 • 818

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.101.62 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้อง ธุรการ ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนบ้านหนองมุก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.101.62 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้อง ธุรการ...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Nov 11, 2020
 • 2,231

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jun 1, 2020
 • 1,253

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 3, 2019
 • 1,919

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 3, 2019
 • 2,171

เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562

เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 คลิกเอกสารที่นี่คะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 3, 2019
 • 1,479

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2562(แบบ สขร.1)

 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2562(แบบ สขร.1) คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 2, 2019
 • 3,204

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 2562 ตัวชี้วัด 021

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 2562 ตัวชี้วัด 021 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 11, 2019
 • 4,243

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ  

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 11, 2019
 • 4,075

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี แอลอีดีทีวี เครื่องดูดฝุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี แอลอีดีทีวี เครื่องดูดฝุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 11, 2019
 • 3,854

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ถังน้ำ เครื่องตัดหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ถังน้ำ เครื่องตัดหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ   ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1