• Jun 25, 2021
  • 210

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรวมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รูปแบบ IC3 สำหรับโรงเรียนในสังกัด 11 โรง ปีงบประมาณ 2564ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรวมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รูปแบบ IC3 สำหรับโรงเรียนในสังกัด 11 โรง ปีงบประมาณ 2564ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1