เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 ไทยค้อทอง

 

1 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710190&Area_CODE=3401
2 บ้านนาโพธิ์(ครุราษฎร์สามัคคี) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710191&Area_CODE=3401
3 บ้านหนองขุ่น เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710192&Area_CODE=3401
4 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710193&Area_CODE=3401
5 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710194&Area_CODE=3401
6 บ้านไทยโพนทราย เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710179&Area_CODE=3401
7 บ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710180&Area_CODE=3401
8 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710181&Area_CODE=3401
9 บ้านโนนดู่ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710182&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1