• 9 ก.ค. 2020
  • 1,713

ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูชาวต่างชาติ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/Group/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
  • 7 ก.ค. 2020
  • 470

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563

Mr.Administrator UBN1
  • 7 ก.ค. 2020
  • 1,413

อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา

อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา   การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ....

Mr.Administrator UBN1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1