• 8 พ.ค. 2019
 • 1,894

สพป.อุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพรชัยมงคล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 8 พ.ค. 2019
 • 1,878

สพป.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ 109...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 3 พ.ค. 2019
 • 3,361

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ เดินทางรับตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อม นางกาญจนี คูณิรัตน์ และคณะ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 2 พ.ค. 2019
 • 2,076

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับนโยบายการประเมิน ITA

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมรับฟังนโยบายและการชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 2 พ.ค. 2019
 • 2,169

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 2 พ.ค. 2019
 • 2,295

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 18

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 29 เม.ย. 2019
 • 1,963

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 5

สพฐ.มอบหมายให้ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ภายใต้การดูแลของ นายสาญัญห์ รัตนโสภา รอง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 25 เม.ย. 2019
 • 1,768

สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้มปี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 25 เม.ย. 2019
 • 2,574

สพป.อบ.1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 นำ นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 24 เม.ย. 2019
 • 1,973

สพป.อบ.1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 17

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รก.ผอ.สพป.อบ.1  พร้อม นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 23 เม.ย. 2019
 • 2,887

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ของ สพฐ.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดอบรมโครงการจิตอาสา 904...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 17 เม.ย. 2019
 • 2,332

สพป.อบ.1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 16

นายขวัญเรือน แสบงบาล รก.ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย  นายสุริยะ พุทธิผล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 10 เม.ย. 2019
 • 1,847

สพป.อบ.1 สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562

        นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อบ.1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 29 มี.ค. 2019
 • 2,124

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย ร.10

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรกลุ่มอำนวยการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 27 มี.ค. 2019
 • 2,460

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้ความรู้การพัฒนาระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 

ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 26 มี.ค. 2019
 • 2,404

รองเลขาธิการ กพฐ.เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการมอนเตสซอรี (Montessori)

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ระดับปฐมวัยอายุ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 25 มี.ค. 2019
 • 2,190

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สานต่อโครงการเขตสุจริต ปีที่ 5

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 21 มี.ค. 2019
 • 2,305

สพป.อบ.1 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ นายพิจิตร  ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางทิยานันท์  พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 21 มี.ค. 2019
 • 2,000

รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมปลูกต้นไม้ในงาน "หนึ่งต้นลดโลกร้อน"

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติปลูกต้นไม้ในงาน "หนึ่งต้นลดโลกร้อน" เมื่อวันที่ 20...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 21 มี.ค. 2019
 • 1,663

สพป.อบ.1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 12

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1