• 25 ส.ค. 2021
 • 154

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม...

 • 25 ส.ค. 2021
 • 140

สพฐ.เร่งจ่ายเงินเยียวยานักเรียน

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายอัมพร...

 • 23 ส.ค. 2021
 • 187

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อบรม วPA กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย...

 • 20 ส.ค. 2021
 • 170

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อบรมการบริหารงานบุคคล วPA

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการบริหารงานบุคคลระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.กำหนดใน วPA...

 • 20 ส.ค. 2021
 • 132

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อบรมโรงเรียนสุจริตออนไลน์ รุ่นที่ 1 - 2

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา...

 • 19 ส.ค. 2021
 • 232

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมประเมินวิทยฐานะ

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายถาวร...

 • 18 ส.ค. 2021
 • 159

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 17 ส.ค. 2021
 • 164

เขตตรวจราชการที่ 14 ถอดประสบการณ์เขตต้นแบบ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 14...

 • 13 ส.ค. 2021
 • 170

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชี้แจงการกรอกข้อมูลออนไลน์

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบลนายถาวร...

 • 13 ส.ค. 2021
 • 187

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พัฒนาครูแนะแนว On Line

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทำในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

 • 13 ส.ค. 2021
 • 161

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขานรับนโยบายดูแลสุขภาพจิตนักเรียน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 11 ส.ค. 2021
 • 123

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29/2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 4 ส.ค. 2021
 • 191

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมกลั่นกรอง ITA Online 2021

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น....

 • 4 ส.ค. 2021
 • 191

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 30 ก.ค. 2021
 • 202

การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านสื่อ Join Zoom Meetings

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น....

 • 29 ก.ค. 2021
 • 238

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมรับมือ COVID-19

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมรับมือ COVID-19 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

 • 23 ก.ค. 2021
 • 188

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปลูกสำนึกจิตสาธารณะ

วันที่ 23 กรกฎาคม  2564 เวลา 08.30 น. นายถาวร...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1