• 21 ก.ค. 2021
 • 246

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล...

 • 21 ก.ค. 2021
 • 214

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2564

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม  2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 19 ก.ค. 2021
 • 237

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมประเมินสถานะเป็นระบบราชการ 4.0

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)...

 • 15 ก.ค. 2021
 • 352

สพป.อุบลราชธานี คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระดับคลัสเตอร์ 14

วันที่ 15 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00 น. นายถาวร...

 • 15 ก.ค. 2021
 • 346

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ O-NET

วันที่ 15 กรกฎาคม  2564 เวลา 10.00 น. นายถาวร...

 • 15 ก.ค. 2021
 • 299

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1...

 • 14 ก.ค. 2021
 • 209

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2564

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม  2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 9 ก.ค. 2021
 • 242

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี...

 • 8 ก.ค. 2021
 • 178

โรงเรียนอุบลวิทยาคมเปิดป้ายอาคาร 125 ปี

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดป้ายอาคาร 125 ปีอุบลวิทยาคม...

 • 8 ก.ค. 2021
 • 135

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมประเมิน ITA online : 2021

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 และการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต...

 • 7 ก.ค. 2021
 • 263

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมการใช้ระบบรายงาน ปพ.3 แบบออนไลน์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)...

 • 7 ก.ค. 2021
 • 189

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม  2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 1 ก.ค. 2021
 • 212

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ต้อนรับ สพป.อุดรธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

 • 1 ก.ค. 2021
 • 262

การประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  โดยมี นายอุดร ...

 • 30 มิ.ย. 2021
 • 248

การประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  โดยมี นายอุดร ...

 • 30 มิ.ย. 2021
 • 333

การประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  โดยมี นายอุดร ...

 • 25 มิ.ย. 2021
 • 168

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่น 3

   นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ...

 • 24 มิ.ย. 2021
 • 205

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่น 2

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60...

 • 23 มิ.ย. 2021
 • 248

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2564

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1