• 22 มิ.ย. 2021
 • 320

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ถอดบทเรียน ITA Online 2021

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ พร้อมนำ นายเข็มพรชัย...

 • 21 มิ.ย. 2021
 • 315

คลัสเตอร์ 14 คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพนำร่อง

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายถาวร ...

 • 18 มิ.ย. 2021
 • 256

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมประเมินระบบราชการ 4.0

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายถาวร ...

 • 17 มิ.ย. 2021
 • 278

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเรียนรวมและยุบเลิกโรงเรียนบ้านหนองแก ตามนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสอดรับนโยบายตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และแผนการขับเคลื่อนของ...

 • 16 มิ.ย. 2021
 • 251

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2564

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 9 มิ.ย. 2021
 • 328

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 9 มิ.ย. 2021
 • 355

รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 8 มิ.ย. 2021
 • 512

การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1...

 • 2 มิ.ย. 2021
 • 241

รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกีนติอุบล...

 • 1 มิ.ย. 2021
 • 297

รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ ร.ร.ดอนมดแดง(ดงบัง) อ.ดอนมดแดง นายกวินทร์เกียรติ...

 • 21 พ.ค. 2021
 • 580

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2564

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม...

 • 19 พ.ค. 2021
 • 262

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1