• 24 มี.ค. 2021
 • 374

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2564

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายถาวร...

 • 22 มี.ค. 2021
 • 560

โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. อำเภอม่วงสามสิบ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายถาวร ...

 • 22 มี.ค. 2021
 • 510

อุบลวิทยาคม เปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายถาวร ...

 • 22 มี.ค. 2021
 • 419

อุบลวิทยาคม เปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายถาวร ...

 • 22 มี.ค. 2021
 • 263

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น  ที่ห้องประชุมราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 21 มี.ค. 2021
 • 746

งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุนทรสุตกิจ (มณี จิรธมฺโม)

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายถาวร ...

 • 20 มี.ค. 2021
 • 536

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่เยี่ยมค่ายลูกเสือ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายถาวร ...

 • 18 มี.ค. 2021
 • 723

พิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายถาวร ...

 • 18 มี.ค. 2021
 • 518

พิธีเปิดห้องสมุดและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายถาวร ...

 • 17 มี.ค. 2021
 • 426

กิจกรรม "ออมสินดูแลครู"

วันที่ 17  มีนาคม 2564 นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

 • 17 มี.ค. 2021
 • 225

รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2564

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายถาวร...

 • 16 มี.ค. 2021
 • 999

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่...

 • 15 มี.ค. 2021
 • 484

การประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา

  วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๓ เวลา ๑๓.๐๐ น....

 • 15 มี.ค. 2021
 • 469

การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

    วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น....

 • 13 มี.ค. 2021
 • 434

O-NET 2563

                                                                      วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564...

 • 11 มี.ค. 2021
 • 478

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายถาวร...

 • 11 มี.ค. 2021
 • 393

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ คนเก่ง คนดี ศรีอนุบาลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.15 น. นายถาวร...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1