• 5 พ.ย. 2019
 • 610

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล นายถาวร คูณิรัตน์...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 4 พ.ย. 2019
 • 458

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 1 พ.ย. 2019
 • 476

องค์การยูนิเซฟ มอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆนักเรียนประสบภัยน้ำท่วม

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าองค์การยูนิเซฟ และถุงยังชีพตามโครงการเยียวยาครอบครัวนักเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 31 ต.ค. 2019
 • 654

เครือข่ายช่วยเพื่อนครูจัดประชุมรับฟังแก้ปัญหาหนี้สินครูตามนโยบายรัฐ

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมและรับฟังแนวทางในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูตามนโยบายรัฐมนตรีว่่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 31 ต.ค. 2019
 • 676

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านคูเดื่อ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 30 ต.ค. 2019
 • 466

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 42

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 28 ต.ค. 2019
 • 586

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 25 ต.ค. 2019
 • 555

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนองค์กรสนองนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 24 ต.ค. 2019
 • 567

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เร่งฟื้นฟูโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 24 ต.ค. 2019
 • 613

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนโรงเรียนประสบอุทกภัย

นายสุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ น.ส.วัลลีย์ วงศ์ภักดี เหรัญญิก นางวรรณวิไล วรวิโฆษิต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 24 ต.ค. 2019
 • 392

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เวลา 19.20 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 23 ต.ค. 2019
 • 401

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 22 ต.ค. 2019
 • 415

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ติดตามฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำลด

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นางอุณารัตน์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 22 ต.ค. 2019
 • 514

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 21 ต.ค. 2019
 • 433

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 16 ต.ค. 2019
 • 482

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 41

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 15 ต.ค. 2019
 • 555

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 12 ต.ค. 2019
 • 557

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซ่อม สร้าง ฟื้นฟูหลังน้ำลด

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เยต 1 พร้อมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร....

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 9 ต.ค. 2019
 • 2,752

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

      นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 8 ต.ค. 2019
 • 574

กระทรวงศึกษาธิการรวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1