• 22 ม.ค. 2020
 • 755

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นพิเศษ

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 22 ม.ค. 2020
 • 558

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  พร้อม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 21 ม.ค. 2020
 • 949

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดอบรม Coding Mentor (CM) 5 ภูมิภาค

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายถาวร...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 20 ม.ค. 2020
 • 1,080

ผอ.สพร.ติดตามการพัฒนา รอง ผอ.สพท.

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 17 ม.ค. 2020
 • 755

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกุดกั่ว

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านกุดกั่ว...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 17 ม.ค. 2020
 • 490

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน " วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช "

นายสุริยะ  พุทธิผล  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 16 ม.ค. 2020
 • 873

โลกก้าวไกล สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 13 ม.ค. 2020
 • 596

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 10 ม.ค. 2020
 • 660

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 9 ม.ค. 2020
 • 668

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดพิธีรับสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 8 ม.ค. 2020
 • 988

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET,NT)

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET,NT) ปีการศึกษา...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 8 ม.ค. 2020
 • 711

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2563

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายสุริยะ พุทธิ  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่ม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 7 ม.ค. 2020
 • 820

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 6 ม.ค. 2020
 • 666

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 3 ม.ค. 2020
 • 620

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อวยพรปีใหม่ให้กับคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อวยพรปีใหม่ให้กับคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสพป.อบ.1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 2 ม.ค. 2020
 • 668

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภาย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 2 ม.ค. 2020
 • 603

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหญ่

ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 25 ธ.ค. 2019
 • 618

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 50/2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 23 ธ.ค. 2019
 • 758

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 23 ธันวาคม  2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 20 ธ.ค. 2019
 • 705

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยจากอิทธิพลพายุโพดุล-คาจิกิ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุล-คาจิกิ จากมูลนิธิพลังน้ำใจไทย และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1