• 24 ก.พ. 2020
 • 654

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย และ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์  รอง ผอ.สพป....

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 21 ก.พ. 2020
 • 988

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการลูกเสือแห่งชาติ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจราชการและมอบนโยบายการจัดการศึกษาผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 21 ก.พ. 2020
 • 734

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 ดอนมดแดง จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาที่ 24...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 19 ก.พ. 2020
 • 714

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 18 ก.พ. 2020
 • 797

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเข้มเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 18 ก.พ. 2020
 • 732

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมเตรียมการตรวจราชการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมมอบนโยบายเตรียมการต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 17 ก.พ. 2020
 • 657

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 13 ก.พ. 2020
 • 866

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่าย 19

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 ม่วงสามสิบ4. ได้รับเกียรติสูงสุดจากท่าน ผอ.สพป.อบ.1. ท่านดร.ถาวร คูณิรัตน์ มาเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูและได้ให้ข้อคิด ให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 12 ก.พ. 2020
 • 1,048

เขตตรวจราชการที่ 14 ประชุมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 เป็นประธานที่ประชุมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 12 ก.พ. 2020
 • 735

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 5 ก.พ. 2020
 • 637

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 3 ก.พ. 2020
 • 784

สพป.อุบลราชธานี เขต 1ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 3 ก.พ. 2020
 • 592

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมงาน "วันทหารผ่านศึก"

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ นางอุณารัตน์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 1 ก.พ. 2020
 • 599

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสนามสอบ   O-NET 

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 1 ก.พ. 2020
 • 607

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสนามสอบ   O-NET 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 1 ก.พ. 2020
 • 686

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ  O-NET 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 1 ก.พ. 2020
 • 884

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กำกับติดตามการสอบ O-NET

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 1 ก.พ. 2020
 • 861

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 29 ม.ค. 2020
 • 674

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ (O-NET) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 มกราคม 2563 ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อบ.1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 29 ม.ค. 2020
 • 579

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเข็มพรชัย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1