• 14 พ.ย. 2019
 • 777

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางวิจิตรา สุขสาย ปฏิบัติหน้าที่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 13 พ.ย. 2019
 • 707

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 44/2562

ันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 11 พ.ย. 2019
 • 882

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสิงหาญบ้านกุดกั่ว อำเภอดอนมดแดง

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  และรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 7 พ.ย. 2019
 • 783

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

ดร.อำนาจ วิชยานุวัช เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดย นายเข็มพรชัย ทองน้อย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 6 พ.ย. 2019
 • 681

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 43/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 5 พ.ย. 2019
 • 1,168

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมมอบหมายภารกิจการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 5 พ.ย. 2019
 • 827

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล นายถาวร คูณิรัตน์...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 4 พ.ย. 2019
 • 651

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 1 พ.ย. 2019
 • 699

องค์การยูนิเซฟ มอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆนักเรียนประสบภัยน้ำท่วม

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าองค์การยูนิเซฟ และถุงยังชีพตามโครงการเยียวยาครอบครัวนักเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 31 ต.ค. 2019
 • 910

เครือข่ายช่วยเพื่อนครูจัดประชุมรับฟังแก้ปัญหาหนี้สินครูตามนโยบายรัฐ

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมและรับฟังแนวทางในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูตามนโยบายรัฐมนตรีว่่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 31 ต.ค. 2019
 • 936

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านคูเดื่อ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 30 ต.ค. 2019
 • 697

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 42

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 28 ต.ค. 2019
 • 785

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 25 ต.ค. 2019
 • 867

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนองค์กรสนองนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 24 ต.ค. 2019
 • 760

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เร่งฟื้นฟูโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 24 ต.ค. 2019
 • 899

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนโรงเรียนประสบอุทกภัย

นายสุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ น.ส.วัลลีย์ วงศ์ภักดี เหรัญญิก นางวรรณวิไล วรวิโฆษิต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 24 ต.ค. 2019
 • 591

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เวลา 19.20 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 23 ต.ค. 2019
 • 595

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 22 ต.ค. 2019
 • 608

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ติดตามฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำลด

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นางอุณารัตน์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1