• 18 พ.ค. 2020
 • 184

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 18 พ.ค. 2020
 • 202

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 18 พ.ค. 2020
 • 143

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 18 พ.ค. 2020
 • 152

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 18 พ.ค. 2020
 • 155

ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 17 มี.ค. 2020
 • 329

พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 17 มี.ค. 2020
 • 309

พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 10 มี.ค. 2020
 • 403

โรงเรียนบ้านอีต้อมรับการตรวจสอบภายใน

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 10 มี.ค. 2020
 • 378

โรงเรียนบ้านแพงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 10 มี.ค. 2020
 • 314

โรงเรียนบ้านดงยางจัดกิจกรรมเดินทางไกลฯ

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 6 มี.ค. 2020
 • 375

ร.ร.บ้านเหล่าคำ ป้องกันการแพร่ COVID-19

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 8 ก.พ. 2020
 • 404

ร.ร.บ้านหนองเค็ม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 31 ม.ค. 2020
 • 396

ดงยางร่วมใจ งดใช้ถุงพลาสติก

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 29 ม.ค. 2020
 • 383

บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) งดใช้ถุงพลาสติก

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 29 ม.ค. 2020
 • 393

กิตติญาณอุปถัมภ์

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 27 พ.ย. 2019
 • 840

ร.ร.อุบลวิทยาคม

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1