• 18 ก.ย. 2021
 • 73

การดำเนินการวิจัย ขั้นที่ 2 ประชุมระดมความคิด ตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

     วันที่ 17 กันยายน 2564  นายปรีชา ทาศิริ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 ก.ย. 2021
 • 102

การดำเนินการวิจัย ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ SWOT ตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

       วันที่ 15 กันยายน 2564  ดร.ถาวร...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 ก.ย. 2021
 • 59

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์

     วันที่  ๒๗  กันยายน พ.ศ. 2564 ดร.ถาวร ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 15 ก.ย. 2021
 • 77

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

        วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 13 ก.ย. 2021
 • 86

ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔       นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 10 ก.ย. 2021
 • 105

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

     วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายปรีชา  ทาศิริ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 10 ก.ย. 2021
 • 85

อบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3

         วันที่ 9 กันยายน 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 ก.ย. 2021
 • 133

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

      วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔  ดร.ถาวร...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 ก.ย. 2021
 • 157

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

       วันที่ 8 กันยายน 2564  นายปรีชา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 ก.ย. 2021
 • 77

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โรงเรียนปทุมวิทยากร และ โรงเรียนบ้านปะอาว

         วันที่ 8 กันยายน 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 8 ก.ย. 2021
 • 73

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)และโรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)

     วันที่ 7 กันยายน 2564   นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 7 ก.ย. 2021
 • 107

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน รร.บ้านกระบูน รร.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

      วันที่ 7 กันยายน 2564  นายปรีชา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 7 ก.ย. 2021
 • 70

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 18 ม่วงสามสิบ 3

               ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 ก.ย. 2021
 • 89

การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมการอ่าน

             วันจันทร์ที่ ๖...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1