• 5 ก.ย. 2021
 • 61

การประชุมเพื่อประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร

    วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔  นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 3 ก.ย. 2021
 • 92

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

      นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 ก.ย. 2021
 • 223

นิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย

     วันที่ 2 กันยายน 2564   ศน.วิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 ก.ย. 2021
 • 88

นิเทศ ติดตาม โครงการสหกรณ์โรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน

         วันที่ 2 กันยายน 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 ก.ย. 2021
 • 86

การถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการ การนิเทศทางไกลรูปแบบ On-demand ด้วยวีดิทัศน์

           วันที่ 31 สิงหาคม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 1 ก.ย. 2021
 • 87

การประชุม และนิเทศออนไลน์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ( เมือง 4 )

         วันที่ 1 กันยายน  2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 1 ก.ย. 2021
 • 100

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี

         วันที่ 31 สิงหาคม 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 31 ส.ค. 2021
 • 94

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว

       นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 31 ส.ค. 2021
 • 115

การประชุมชี้แจงโครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

    วันที่ 31 สิงหาคม 2564  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 31 ส.ค. 2021
 • 104

การประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่ายเทิดพระคุณของแม่

            วันที่ ๓๐ สิงหาคม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ส.ค. 2021
 • 87

การอบรม วPA ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 2 ครู (คศ.1)

       วันที่ 29 สิงหาคม 2564  งาน...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ส.ค. 2021
 • 90

การอบรม วPA ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 3 ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

           วันที่ 28 สิงหาคม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ส.ค. 2021
 • 128

การอบรม วPA ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 2 ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

          วันที่ 27 สิงหาคม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ส.ค. 2021
 • 147

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่ระดับ 5 ดาว โรงเรียนบ้านโพนแพง

               วันที่ 27 สิงหาคม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ส.ค. 2021
 • 123

การขับเคลื่อนโครงการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)

         วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ส.ค. 2021
 • 99

การประชุมคณะกรรมการโครงการการนิเทศทางไกลรูปแบบ On-demand

        ในวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1