• 5 ส.ค. 2021
 • 254

กิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

                     วันที่ 4  สิงหาคม 2564   ศน.ชุติปภา วรเดชนันทสกุล  ศน.จินตนา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 5 ส.ค. 2021
 • 196

การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเชิงประจักษ์ผ่านระบบ Online

วันที่ 4  สิงหาคม 2564 นายถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อบ.1 ประธานการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเชิงประจักษ์ผ่านระบบ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 4 ส.ค. 2021
 • 215

การคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินงานนิเทศภายในที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้

       วันที่  3  สิงหาคม  2564 นายธวัชชัย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 ส.ค. 2021
 • 201

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ( เมือง 6 )

   วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางชาลินี  ศรีสันต์  ศึกษานิเทศก์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 ส.ค. 2021
 • 197

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 ( ม่วงสามสิบ 3 )

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุพงษ์  โอวาท  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ก.ค. 2021
 • 198

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 และ 15 ( เขื่องใน 1 และ 8 )

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ก.ค. 2021
 • 174

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ( เขื่องใน 6 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ก.ค. 2021
 • 192

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 และ 25 ( ดอนมดแดง 1 และ 2 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุพงษ์  โอวาท  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ก.ค. 2021
 • 221

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 ( เขื่องใน 7 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 238

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 ( เมือง7 )

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  รอง...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 163

การประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 189

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 ( เขื่องใน 4 )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 178

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 ( เขื่องใน 2 )

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 174

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 ( เขื่องใน 3 )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางชาลินี  ศรีสันต์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 173

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 ( เมือง 5 )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสาวสวาสฎิพร  แสนคำ  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 ก.ค. 2021
 • 342

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 - 25  กรกฎาคม 2564  นายปรีชา ทาศิริ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ก.ค. 2021
 • 197

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  นายสุพงษ์  โอวาท รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ก.ค. 2021
 • 178

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 ( เมือง 3)

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  นางธนพร ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1