• 6 ก.ค. 2021
 • 343

นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 ก.ค. 2021
 • 239

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 ก.ค. 2021
 • 259

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 ม่วงสามสิบ 3 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุพงษ์ โอวาท รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 5 ก.ค. 2021
 • 355

การตรวจสอบและยกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อบ.1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 4 ก.ค. 2021
 • 977

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

   วันที่ 3 กรกฎาคม 2564  นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 ก.ค. 2021
 • 384

การตรวจสอบและยกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

    วันที่ 2 กรกฎาคม 2564  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 1 ก.ค. 2021
 • 296

การตรวจสอบและยกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 มิ.ย. 2021
 • 350

ประชุมออนไลน์ “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานานชาติ PISA

  วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 นายเข็มพรชัย ทองน้อย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 มิ.ย. 2021
 • 161

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2564   คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมและรับชมรายการ   “พุธเช้า ข่าว...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 มิ.ย. 2021
 • 394

การประชุมคณะกรรมการร่างเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุบลราชธานี เขต 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 มิ.ย. 2021
 • 459

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อบ.1 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 (เขื่องใน 5)

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี  รองผอ.สพป.อบ.1 พร้อมด้วยนายนราทิพย์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 มิ.ย. 2021
 • 320

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายถาวร คูณิรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปะอาว

วันที่ 25 มิถุนายน 2564  นายถาวร  คูณิรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 มิ.ย. 2021
 • 239

การประชุมการจัดทำแบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON1 : 2023 Model ในระบบออนไลน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

     วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 มิ.ย. 2021
 • 205

นายสุพงษ์ โอวาท รองผอ.สพป.อบ.1 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18

24 มิ.ย.64 นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.อบ.1 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 การฉีดวัคซีนของบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชี้แจงนโยบายทุกระดับให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 มิ.ย. 2021
 • 208

นายถาวร คูณิรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง

  นายถาวร  คูณิรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1