แสดง 1 ถึง 20 จาก 173 ผลลัพธ์

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562

13 ก.ย. 2019, 13:12:17 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 20
งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

11 ก.ย. 2019, 22:11:35 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 55
นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม  นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางวิจิตรา สุขส...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

4 ก.ย. 2019, 14:14:31 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม 70
ท่าน ดร.สาญัณห์  รัตนโสภา รองผอ.สพป.อบ.1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และร่วมกิจกรรมการทดลอง ตลอดจนให้กำลังใจผู้เข้...

เครือข่ายสถานศึกษา

27 ส.ค. 2019, 16:30:19 กลุ่มนโยบายและแผน 81
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา 1-25 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 1-25

พิธีรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา2561

26 ส.ค. 2019, 9:04:07 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม 494
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.1 จำนวน50 โรงเรียน รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

25 ส.ค. 2019, 9:02:15 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม 190
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายสถานศึกษา ม่วงสามสิบ 1 และ เครือข่ายสถานศึกษา เหล่าเสือโก...

การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

23 ส.ค. 2019, 16:57:40 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 112
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารแนบนี้ ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด 1

ประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565

23 ส.ค. 2019, 14:55:48 กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์ 299
นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1ประธานในการประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 และ วันที่ 22 - 23 สิงหานคน 2562...

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม2562

15 ส.ค. 2019, 16:31:38 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 82
งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม2562 คลิกเอกสารที่นี่คะ

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)

15 ส.ค. 2019, 14:29:02 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 107
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%) คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

ประกาศจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม )

14 ส.ค. 2019, 15:10:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ 196
ประกาศจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม )  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 1  

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน ปี 2562

13 ส.ค. 2019, 13:53:42 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม 163
ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน ปี 2562 สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ "บทบาทศึกษานิเทศก์ ในยุคดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 7...

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9 ส.ค. 2019, 15:18:25 กลุ่มอำนวยการ นางปวารณา ร้อยพิลา 259
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562...

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อบ.1

8 ส.ค. 2019, 16:00:01 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ 291
แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อบ.1 คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 1 

การประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

8 ส.ค. 2019, 9:01:14 กลุ่มอำนวยการ นางปวารณา ร้อยพิลา 213
 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในการเปิดประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00น. ณ...

การประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

7 ส.ค. 2019, 22:57:28 กลุ่มอำนวยการ นางปวารณา ร้อยพิลา 186
 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในการเปิดประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00น. ณ ห้อง...

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

6 ส.ค. 2019, 10:47:41 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม 202
การประขุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุมราชธานี วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

5 ส.ค. 2019, 9:07:56 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ 404
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ เอกสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : Coding & Computing Science

2 ส.ค. 2019, 10:59:06 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม 242
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : Coding & Computing Science ณ ห้องประชุมราชธานี...