แสดง 1 ถึง 20 จาก 88 ผลลัพธ์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

26 มิ.ย. 2019, 16:37:11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ 43
    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้วัน...

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

26 มิ.ย. 2019, 15:01:37 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 47
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โครงสร้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คู่มือปฏิบัติงานนางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัติงานนา...

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 26

26 มิ.ย. 2019, 11:07:17 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 24
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายสาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ผอ.กลุ่ม และผอ.หน่วย &nbs...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่3

25 มิ.ย. 2019, 15:47:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาริกา ชายผา 56
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่3 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

คู่มือปฏบัติงานบัญชี

25 มิ.ย. 2019, 15:39:48 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 77
คู่มือปฏบัติงานบัญชี คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานการเงิน

25 มิ.ย. 2019, 15:37:35 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 101
คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานการเงิน คลิกเอกสารที่นี่

คู่มือการทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

21 มิ.ย. 2019, 15:04:02 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปริยา งามโรจน์ 68
คู่มือการทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา งานส่งเสริมกีฬาและนัทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา การจัดทำแผนการรับนักเรียน...

คู่มือการทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

21 มิ.ย. 2019, 14:53:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปริยา งามโรจน์ 70
คู่มือการทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา งานส่งเสริมกีฬาและนัทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญญาสารเสพติดในสถานศึกษา การจัดทำแผนการรับนักเรียน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

21 มิ.ย. 2019, 13:36:42 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ 310
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่

คู่มือการคืนหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP

21 มิ.ย. 2019, 13:30:23 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 56
คู่มือการคืนหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

21 มิ.ย. 2019, 9:25:47 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 150
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ด้วยโรงเรียนบ้านหัวคำ เครือข่ายสถานศึกษาที่5 เมือง 5ได้จัดโครงการอบรมและสัมมนาการเงินและพัสดุ เครือข่ายสถานศึกษา และได้เชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร...

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

20 มิ.ย. 2019, 13:23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปริยา งามโรจน์ 88
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ  

ขอเชิญสมาชิก กบข. เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี2562

19 มิ.ย. 2019, 16:59:00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 100
ขอเชิญสมาชิก กบข. เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ

19 มิ.ย. 2019, 15:23:53 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 107
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

17 มิ.ย. 2019, 13:52:43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาริกา ชายผา 125
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

14 มิ.ย. 2019, 15:58:02 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 131
งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

14 มิ.ย. 2019, 15:51:37 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาริกา ชายผา 79
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1

14 มิ.ย. 2019, 13:48:05 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาริกา ชายผา 85
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

แจ้งเวียนพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562

14 มิ.ย. 2019, 9:08:20 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 192
แจ้งเวียนพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะยึดหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ (ปฏิบัติธรรม)

13 มิ.ย. 2019, 11:45:22 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 157
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะยึดหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ (ปฏิบัติธรรม) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ