banner

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อสื่อภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ...

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 โทร  095 92 5 ...

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย (หนองจานวิทยา) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน 1 อัตรา  รับสมัคร  22-25 ตุลาคม ...

ข่าวจากกลุ่ม

  1. อำนวยการ
  2. การเงินฯ
  3. นโยบายและแผน
  4. ส่งเสริมฯ
  5. บุคคล
  6. นิเทศฯ
  7. พัฒนาครูฯ
  8. ตรวจสอบภายใน
  9. DLICT
  10. คดีและกฎหมาย

สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ประกาศเจตจำนงสุจริต ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ประกาศเจตจำนงสุจริต ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ...

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คลิกที่นี่

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ.๑ จัดกิจกรรมแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งขันระดับประเทศต่อไป

Has no content to show

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมงานนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี” (พ.ศ.2498-2558) โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ...

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อสื่อภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 โทร  095 92 5 4534  คลิกรายละเอียดที่นี่

ที่มา :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สพป.อุบลราชธานี เขต  1 (นางธนิษฐา  ศรีอุฬารวัฒน์)

สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ประกาศเจตจำนงสุจริต ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ประกาศเจตจำนงสุจริต ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน คลิกรายละเอียดที่นี่

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คลิกที่นี่

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ.๑ จัดกิจกรรมแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งขันระดับประเทศต่อไป

Has no content to show

งานวิจัย  เรื่อง การปฏิบัติการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  คลิกที่นี่

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย (หนองจานวิทยา) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน 1 อัตรา  รับสมัคร  22-25 ตุลาคม 2561รายละเอียด ดังนี้  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

next
prev

 ita2560

 

ITA2561

 security kru

wednesday


lineobec2018

 

U1               9.1.2

Hide Main content block

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323