• 19 พ.ค. 2021
 • 391

รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเกีนติอุบล...

 • 13 พ.ค. 2021
 • 258

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานที่ประชุมเพื่อหาแนวทางจับฉลากเข้าเรียน ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการดำเนินการจับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา...

 • 13 พ.ค. 2021
 • 215

สพป.อบ.1 รับมอบนโยบาย รมว.ศธ

วัน อังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00...

 • 21 เม.ย. 2021
 • 482

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2564

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นายถาวร...

 • 9 เม.ย. 2021
 • 655

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessoori)

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี...

 • 9 เม.ย. 2021
 • 327

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา...

 • 7 เม.ย. 2021
 • 467

“เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563” โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา...

 • 5 เม.ย. 2021
 • 457

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2564

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม...

 • 4 เม.ย. 2021
 • 538

การอบรมพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี ศูนย์อีสานตอนล่าง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

 • 4 เม.ย. 2021
 • 607

พิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

 • 4 เม.ย. 2021
 • 455

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมาย นายเข็มพรชัย  ทองน้อย...

 • 4 เม.ย. 2021
 • 338

เยี่ยมค่ายลูกเสือสามัญ ของเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 (เมือง 4 หนองขอน-ปะอาว)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

 • 31 มี.ค. 2021
 • 312

การอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessoori) บริบท สพฐ.

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessoori)...

 • 30 มี.ค. 2021
 • 444

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์...

 • 29 มี.ค. 2021
 • 597

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

 • 25 มี.ค. 2021
 • 492

“เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี...

 • 25 มี.ค. 2021
 • 429

การประชุมชี้แจงการตรวจข้อสอบ NT ชั้น ป. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายปรีชา ทาศิริ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1