โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
20 พ.ค. 2019, 2:26:16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อบ.1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 16

17 เม.ย. 2019, 12:30:24 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 220

นายขวัญเรือน แสบงบาล รก.ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย  นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 16 ที่ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด