โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
20 พ.ค. 2019, 2:27:42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

การประชุมทางไกลผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา

22 เม.ย. 2019, 15:58:46 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม 52

สพป.อบ.1 ประชุมทางไกลสำหรับ "ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลุกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.1/คณะศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา


ข่าวสารล่าสุด