• 11 มิ.ย. 2021
  • 218

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ พร้อม นายภัทธศาสน์  มาสกุล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กรรมการ นายวันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  กรรมการและเลขานุการ และนางวิจิตรา  สุขสาย  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมิน เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2 จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1