• 23 มิ.ย. 2021
  • 228

การประชุมปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ พร้อมรับทราบแนวทางการประเมิน และถอดบทเรียน Integrity and Transparency Assessment : ITA Online  2021 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1