• 30 มิ.ย. 2021
  • 252

การประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  โดยมี นายอุดร  พิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายสุริยัน  พรมจำปา ผอ.ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า กรรมการและเลขานุการ และนางวิจิตรา  สุขสาย ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1