• 7 ก.ค. 2021
  • 265

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมการใช้ระบบรายงาน ปพ.3 แบบออนไลน์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำข้อมูล และรูปแบบการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ และแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นครูผู้รับผิดชอบการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนสงเคราะห์ ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 58 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1