• 9 ก.ค. 2021
  • 243

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี และ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 154 ราย โดยมี รอง ผอ.สพท.และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1