• 21 ก.ค. 2021
  • 247

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานที่ประชุมโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็น “โรงเรียนประทับใจ” “ห้องเรียนคุณภาพ” และ”นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ 100%" โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1