• 22 ก.ค. 2021
  • 208

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้การประชุมวิดีโอทางไกล

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุพงษ์  โอวาท รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 ( ม่วงสามสิบ 6)  โดยใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์  ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 ( ม่วงสามสิบ 6)  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1