• 23 ก.ค. 2021
  • 194

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 ( เหล่าเสือโก้ก 2)

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 ( เหล่าเสือโก้ก 2)  โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ นางสาวอัญชลี  ไชยกาล ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่  23 ( เหล่าเสือโก้ก 2)  พร้อมด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในเครือข่ายทั้ง 11 โรงเรียน

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1